LEADER projektitoetus

Projekt "Tööstushoone uksed ja aknad"

Strateegia meede: 1.2 Kasvav Pandivere

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ PAIK, LEADER

Võetakse kasutusele pikaajaliselt kasutusest väljas olev hoone ja luuakse sellele uus sisu ning alustatakse ettevõtlusega. Tegevusega alustamiseks peab hoonele paigaldama uksed ja aknad .Aknad ja uksed on purunenud ning osalt puudu.

Projekt "Sildkraana ja kraanateed"

Estrade Eesti OÜ eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kvaliteetset metallkonstruktsioonide valmistamise ja seadmete koostamise teenust.

Sildkraana ja kraanatee hanke eesmärgiks oli luua täiendavad võimalused suuregabariidiliste metallkonstruktsioonide valmistamiseks ning seadmete koostamiseks, paranes siseruumides ettevõtte poolt toodetud seadmete laadimine ja ladustamine. Suurenes toomise efektiivsus tänu materjalivoo paremale logistikale ning kasvas samaaegselt koostatavate seadmete arv.Olemasolevatele töökohtadele lisaks loodi juurde uusi töökohti. Investeeringu tulemusena suurenes ettevõtte konkurentsivõime ja paranes töökeskkonna ohutus.