LEADER projektitoetus

Strateegia meede: 1.2 Kasvav Pandivere

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ PAIK, LEADER

Tööstushoone uksed ja aknad

Võetakse kasutusele pikaajaliselt kasutusest väljas olev hoone ja luuakse sellele uus sisu ning alustatakse ettevõtlusega. Tegevusega alustamiseks peab hoonele paigaldama uksed ja aknad .Aknad ja uksed on purunenud ning osalt puudu.